เสมัครงาน

บ้านแสงสว่าง ต้องการเพื่อนร่วมงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

บ้านแสงสว่าง ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว สาขาอุบลราชธานี ทำงานเกี่ยวกับ และ ดูแล แม่ที่ท้องไม่พร้อม และ ทารกแรกเกิด

คุณสมบัติ

 1. ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 23-35 ปี เป็นครัสเตียนที่ผ่านการบัพติสมา (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับทารกแรกเกิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 3. โสด รักเด็ก มีความรับผิดชอบสูง ขยัน มีระเบียบวินัย รักความสะอาด ซื่อสัตย์ อดทน
 4. สามารถทำงานกลางคืน (เข้าเวรได้)

สวัสดิการที่จะได้รับ

 1. ประกันสังคม
 2. ที่พัก และ อาหาร 3 มื้อ
 3. ลาพักร้อน

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 5. ใบขับขี่ (ถ้ามี)
 6. บุคคลรับรอง 3 คน และ ใบรับรองจากศิษยาภิบาล
 7. วุฒิการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร


หรือ สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ บ้านแสงสว่าง มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว สาขาอุบลราชธานี
97/4 ถนนชยางกูร 40 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
หรือ สนใจ สอบถามได้ที่ คุณกัญญาพร โทร 0885810313