เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของบ้านเเสงสว่างคือ

  1. เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สามารถให้ความช่วยเหลือ เรามีที่พัก อาหาร การดูเเลครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ จนกระทั่งท้อง และช่วยดูแลหลังคลอดบุตรได้
  2. เรามีเเหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และหลังคลอด
  3. เป็นสถานที่ช่วยเหลือคุณเเม่ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเเละการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด
  4. เป็นสถานที่ในการช่วยสอนการสร้างครอบครัว การดูเเล และการถูกยอมรับเเละรับมือกับสังคมในการที่รู้สึกว่าถูกทอดทื้งเเละการปฏิเสธได้อย่างไร
  5. เราพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความรู้ในการที่จะหยุดวงจรของการท้องเมื่อไม่พร้อมได้อีกด้วย